Praktisch / Veelgestelde vragen

 
Hoeveel kost het lidgeld?

 

We werken met volgende prijstabel (prijzen per persoon):

Aantal urenKostprijs*
1 uur€ 120
2 uren€ 200
3 uren€ 260

* Prijs is voor het hele seizoen. In deze prijs zit zowel het lidgeld als de verzekering. De uren zijn onafhankelijk van het type opleiding.

Heb ik recht op korting?
Heel wat ziekenfondsen voorzien een tussenkomst voor sportieve kosten. We somden er enkele van op.

Ontdek ze hier

Wat als ik stop met les volgen?
Het inschrijvingsgeld kan je deels terugvorderen, maar enkel na voorleggen van een medisch attest waaruit blijkt dat je het resterende seizoen niet meer kan deelnemen aan de sportactiviteiten. Enkel het bedrag voor de resterende lessen wordt terugbetaald, met het verzekeringsgeld in mindering gebracht (10 €).
Zijn er proeflessen mogelijk?
Proeflessen zijn mogelijk voor één week. Je kan in die week dus een van de lessen op woensdag en/of een van de lessen op zaterdag volgen. Daarna lessen bijwonen vergt natuurlijk een lidmaatschap.
Zijn de plaatsen beperkt?
Jaarlijks herbekijken we het aantal leden. Dit kan dus fluctueren per seizoen. We trachten zoveel mogelijk het aantal trainers aan te passen aan het aantal leden in de mate van het mogelijke. Er is dus geen vooraf bepaald maximum aantal inschrijvingen.
Wanneer gaan de lessen door? (speciale sluitingsdagen)
De lessen zijn steeds op woensdag en zaterdag.

Raadpleeg hier de online lessenkalender.

In schoolvakanties zijn er geen lessen, en soms ook niet omwille van uitzonderlijke evenementen die doorgaan in de sporthal. De lesdata kunnen soms wijzigen. We berichten hierover op de site en tijdens de lessen.

Wat doen bij een sportongeval? - Ben ik verzekerd?
In de hoop dat je dit nooit zult nodig hebben, toch een woordje uitleg hoe dient gehandeld te worden bij een sportongeval. Bewaar deze tekst dus zorgvuldig . Je weet maar nooit !!

Elk lid van turnclub Aphrodite is verzekerd op weg van huis naar de sporthal, tijdens de les en op weg van de sporthal naar huis.

Het spreekt voor zich dat het lidgeld (waar de verzekering is inbegrepen) moet voldaan zijn.

Verlaat nooit de les als je je pijn gedaan hebt zonder dat je daar de lesgever van op de hoogte hebt gebracht. Elk ongeval dient binnen de 24 uur aangegeven te worden ! Bij elk ongeval tijdens de les dient de lesgever een ongevallenformulier van Ethias  mee te geven met het slachtoffer.

Het slachtoffer vult volgende rubriek in: “A. IN TE VULLEN DOOR DE AANGEVER” + “B. BERICHT AAN DE SLACHTOFFERS VAN EEN LICHAMELIJK ONGEVAL” . De achterzijde van het blad = “C. GENEESKUNDIG GETUIGSCHRIFT” wordt (volledig) ingevuld door de behandelende geneesheer. Dit formulier wordt dan zo snel mogelijk opgestuurd naar Ethias. Na verloop van tijd krijg je dan de nodige papieren thuis gestuurd van de verzekering. Het is noodzakelijk alle medische documenten ivm uitgaven bij te houden !

Om terugbetaling te kunnen bekomen moet eerst een “attest van genezing”, opgemaakt door de behandelende arts, aan Ethias  worden overgemaakt.

Download hier het aangifteformulier

Waar vinden de lessen plaats?
Alle lessen vinden plaats in de sporthal van Aalter.

Meer info

Welke kledij mag ik dragen?

Turnen:

We turnen op blote voeten.

Meisjes:

  • een zwarte maillot
  • een rode t-shirt van de club (te koop voor € 15)

Jongens:

  • zwart spannend broekje
  • een zwarte t-shirt van de club (te koop voor € 15)

Clipdance

T-shirt van de club (te koop voor €15) + zwarte lange broek vrij te kopen

Kan ik sponsor worden?
Voor een groeiende vereniging zoals turn- en dansclub Aphrodite is een steun in de rug altijd welkom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom meer te weten over onze club en sponsormogelijkheden

Terugbetaling van inschrijvingsgeld door de mutualiteit.
Na betaling van het lidgeld maken wij een standaard formulier klaar dat je kan indienen bij de mutualiteit. U hoeft hier dus zelf geen papier voor in te vullen. Dit papier wordt doorgaans eind oktober uitgedeeld tijdens de lessen.